Om Vesterbro Gospelkor

 

Vesterbro Gospelkor er et kor fra 2008 og tæller ca. 60 medlemmer fordelt på sopran, alt og tenor.

Vi synger gospel, så glæden, energien og fællesskabet smitter. Vi satser på sangudvikling hos den enkelte sanger såvel som i koret. Det skal være en oplevelse at synge i koret og at høre det synge. Der satses også på en god social relation i koret. Det skal være rart at være med.
 

Stil:

Den største del af repertoiret er svingende amerikansk "sort" gospel tilpasset danske forhold. Der er up-beat sange, ”worship”-gospel, stille ballader med mere. Dertil kommer enkelte gospelsange med dansk tekst. En lille del af korets repertoire er skrevet til koret.
 

Koncerter:

Vesterbro Gospelkor optræder ved en række koncerter årligt. Vi har bl.a. optrådt i Tivoli, i Parken, i Roskilde Domkirke, givet koncert sammen med Linda Andrews (X-factor vinder) med mere.

Koncert turnéer til London, Norge, Tyskland og Bornholm er det også blevet til. Men først og fremmest optræder koret i Eliaskirken på Vesterbro Torv, hvor det hører til. Kirken er også både velbeliggende og velegnet til gospelmusik.
 

Praktisk info:

Medlemskab koster 300 kr/sæson. For nye medlemmer oplyses betalingsfrist ved opstart. For faste medlemmer indbetales der senest på dato for sæsonstart.
Der er mødepligt i koret af hensyn til repetoire og koncerter. Afbud gives til Korleder Lars Bak.